skyline

Hoe werken wij?

Aanmeldprocedure

Je kunt de verwijsbrief sturen per post of e-mail. Zonder verwijsbrief kunnen we niet starten.

Relevante verslagen van eerdere onderzoeken en/ of behandelingen kun je mee te sturen.

Zodra wij de verwijsbrief ontvangen hebben, nemen we contact met je op. Dat doen we zo snel mogelijk en altijd binnen 2 weken.

Intake 

Zodra de verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist bij ons binnen is, maken wij een afspraak voor een eerste intake. Wij stellen het op prijs als je een belangrijke ander meeneemt (partner, ouders, etc).

Het eerste gesprek is bedoeld om de problemen die je hebt te bespreken. We proberen tot een voorlopige diagnose te komen. Samen bespreken we de wederzijdse wensen en mogelijkheden ten aanzien van de behandeling (het behandelplan).

De behandeling start direct na de intake. Er is dus geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Behandeling

De behandeling kan individueel worden aangeboden. Daarbij betrekken we zoveel mogelijk belangrijke anderen uit je systeem. Onder het systeem verstaan we de mensen die voor jou belangrijk zijn. Dat kan je familie zijn, maar ook vrienden etc.

We bieden ook ouderbegeleiding, gezinsbehandeling of behandeling in een groep.

We evalueren iedere 3 tot 6 maanden in een gesprek met jou, eventueel belangrijke anderen, de behandelaar en de psychiater. We staan stil bij hoe jouw behandeling vordert maar ook bij hoe je de samenwerking met Zorgmeesters ervaart. 

De behandeling wordt beëindigd met een gezamenlijk gesprek. Daarin bekijken we of de gezamenlijk geformuleerde doelen zijn bereikt en of je tevreden bent over de behandeling.

Behandelaanbod

Individueel bieden we o.a. inzichtgevende therapie, Cognitieve Gedragstherapie Therapie (CGT), EMDR, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) of schematherapie.

Als kinderen bij ons in behandeling zijn, betrekken we altijd het systeem bij de behandeling. Dit is een belangrijk aspect van onze manier van werken.

Groepstherapie bieden we in de vorm van Mindfulness Based Cognitive Training (MBCT), Acceptance en Commitment Therapy (ACT), schematherapie en sport- en beweeguur.