Klachtenprocedure

Wanneer je niet tevreden bent over de hulp die wordt geboden, spreek dan de betrokken hulpverlener hier op aan. Doorgaans zal deze je geduldig aanhoren en proberen een oplossing voor jouw klacht te zoeken of je kunnen uitleggen waarom hij of zij het zo aanpakt.

Aarzel niet je hulpverlener aan te spreken. Hoe eerder duidelijk is dat het niet gaat zoals je gewenst of gehoopt had, hoe eerder deze zaken besproken en in perspectief geplaatst kunnen worden. Jouw hulpverlener staat open voor kritiek!

Wil je meer weten over ons interne klachtenreglement, zie hieronder. Ook kun je een exemplaar bij je behandelaar opvragen.

In sommige gevallen kan het zijn dat je gebruik wenst te maken van een externe klachtencommissie. In dat geval verwijzen wij je naar folder van het EMS, met wie wij een overeenkomst gesloten hebben voor de externe klachtenafhandeling.

Inleiding klachten procedure

Alle medewerkers van Zorgmeesters Utrecht streven er naar zorgvuldig te werk te gaan. Soms kan er echter een klacht ontstaan. Daarvoor is er een interne klachtenprocedure opgesteld.

Bij het indienen van een klacht verzoeken wij je gebruik te maken van het hiervoor ontwikkelde klachtenformulier.

 

Wat te doen bij een klacht?
Cliënten met een klacht binnen GGZ Zorgmeesters kunnen kiezen uit verschillende trajecten:

  1. Klachtenopvang
  2. Klachtenbemiddeling
  3. Klachtencommissie

Nadrukkelijk wordt hier gesteld dat je vrij bent te kiezen voor, klachtenopvang, – bemiddeling of –behandeling door de klachtencommissie.

 

Ad 1. Klachtenopvang.

Voor klachtenopvang kun je terecht bij de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. In beginsel is het wenselijk dat je je ongenoegen - liefst zo spoedig mogelijk – rechtstreeks bespreekt met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft. Dat biedt de gelegenheid om een eventuele ongewenste ontwikkeling spoedig en op een natuurlijke manier ten goede om te buigen. Als het lukt om er samen uit te komen versterkt dat de samenwerkingsrelatie. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin deze directe aanpak niet voldoet. Wanneer het niet lukt om er samen uit te komen, of de klachten zijn zo ernstig dat het gewenst is de directeur mevrouw van Steenderen (psychiater), dan wel de klachtencommissie te benaderen, kun je kiezen voor de twee andere mogelijkheden.

 

Ad 2. Klachtenbemiddeling

Indien je gebruik wilt maken van klachtenbemiddeling, wendt je dan tot de directeur van Zorgmeesters, mevrouw van Steenderen. Je krijgt binnen vijf werkdagen een bericht dat we je klacht hebben ontvangen. De directeur overlegt met jou wie het beste de bemiddeling kan uitvoeren. De bemiddelaar zal samen met jou bekijken wat er het beste aan deze klacht gedaan kan worden. De bemiddelaar kan advies uitbrengen aan de directeur over mogelijkheden ter verbetering van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening. De directeur Zorgmeesters deelt aan jou en degene die verantwoordelijk was voor de klachtenbemiddeling binnen een maand na ontvangst van het advies schriftelijk mee of zij naar aanleiding van dat advies maatregelen zal nemen en zo ja welke.

 

Ad 3. Klachtencommissie

Wij hebben een overeenkomst gesloten met Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg (EMS). Dit is een onafhankelijke professionele organisatie die namens Zorgmeesters klachten in behandeling neemt. Indien je van deze gelegenheid gebruik wenst te maken dan verwijzen wij je naar de EMS brochure (verkrijgbaar op de vestiging).