persoonlijk en met je omgeving

Hoe werken we?

 

Persoonlijk

Bij ons stap je binnen in een mooi pand, met prettige ruimtes, waar je je op je gemak kunt voelen. Binnen ervaar je niet een rechttoe-rechtaan-kantoor, maar een persoonlijker sfeer. Bij ons geen secretariaat of receptie; iemand van het behandelteam neemt zelf de telefoon op of doet de deur open.

Het contact tussen jou en ons staat centraal, we leggen een relatie van mens tot mens. Sinds corona doen wij ook behandelingen via videobellen. De intake doen we bij voorkeur in een echte ontmoeting, maar kan in afstemming ook online gebeuren. Samen met jou bekijken we wat haalbaar, zinvol en nodig is.

 

Je naasten doen mee

Jij bent geen eilandje, je leeft in relatie met je omgeving: gezin, school, sociale contacten. Die omgeving speelt een rol in hoe jij je voelt en functioneert. Daarom werken we nauw samen met je familie en andere naasten. Neem vooral iemand mee naar het intakegesprek: een ouder, partner of een ander belangrijk persoon. Ook bij de behandeling zelf kunnen we naasten betrekken. Dit gebeurt altijd in overleg met jou. We kunnen ook een combinatie maken van individuele gesprekken (met jou) en gesprekken met belangrijke anderen (met of zonder jou).

 

Soorten behandelingen

Je volgt bij ons een individueel behandeltraject en/of een groepstherapie. Ons aanbod is multidisciplinair. Dat betekent dat we verschillende soorten behandelingen kunnen bieden. Vaak zijn er meerdere behandelaren bij een behandeling betrokken, elk met hun eigen deskundigheid. Samen met jou kijken we welke behandeling het beste bij jou en je hulpvraag past.

 

Dit is een overzicht van de behandelmethodieken die we vaak inzetten. Combinaties van behandelvormen komen vaak voor:  

 

Systeemtherapie

Dit wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Uitgangspunt is dat een psychische klacht nooit op zichzelf staat. Belangrijke naasten zoals (stief)ouder(s), broer(s), zus(sen), partner of vrienden worden betrokken bij de behandeling. Die richt zich zowel op de problemen of veranderingswensen van ‘het systeem’, als op de onderlinge relatie en interactiepatronen.

 

Inzichtgevende therapie

Je onderzoekt samen met je behandelaar welke (onbewuste) processen je houding en gedrag bepalen. Soms maken we hierbij gebruik van technieken uit andere therapievormen. We kijken naar hoe je gedachten en gevoelens samenhangen met ervaringen uit het verleden. Ook kijken we naar hoe je je nieuwe inzichten kunt toepassen in je leven, zodat je minder last van je klachten hebt.

 

Schematherapie

Hiermee leer je begrijpen waar bepaalde gedragspatronen vandaan komen. Met verschillende oefeningen helpen we je om patronen die je klachten in stand houden te veranderen. Je leert je eigen behoeften te herkennen en op een gezonde manier te vervullen. Schematherapie bieden we ook als groepstherapie aan. 

 

Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Je leert om anders tegen problemen aan te kijken en er anders mee om te gaan. Door de manier waarop je denkt en voelt houd je negatief gedrag en negatieve gevoelens in stand. In een combinatie van gedragstherapie en (cognitieve) gesprekstherapie ga je anders naar jezelf kijken en kun je je gedrag veranderen.

 

EMDR

Voluit Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit zetten we in bij verwerking van een schokkende ervaring. Lijd je aan herbelevingen, nachtmerries en andere vormen van angst, dan kun je hiervoor kiezen. Eerst vertel je de behandelaar over je traumatische ervaring. Dan houd je dat in gedachten, terwijl de therapeut zorgt dat je snelle oogbewegingen maakt. Door die combinatie vermindert de impact van de herinnering en vormt die geen obstakel meer in je leven.

 

Mindfulness Based Cognitive Training (MBCT)

Groepstraining in ‘aandacht zonder oordelen’, met gebruik van mindfulness en meditatie. Bedoeld om bewuster stil te staan bij het hier en nu en ruimte te scheppen voor een andere manier van omgaan met je klachten en negatieve gedachten. MBCT kan stress en somberheid verminderen.

 

Ouderbehandeling

Hiermee slaan we de brug tussen therapie en thuis. Ouders krijgen uitleg over de klachten van hun kind en ruimte om te bespreken hoe zij die zelf beleven. Ook krijgen zij handvatten voor hoe vanuit rust en vertrouwen met hun kind om te gaan. We gebruiken bijvoorbeeld de methodiek Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet bij jongeren met gedragsproblemen. Of voor ouders van jongeren met angst- en dwangproblemen het SPACE-programma: Supportive Parenting of Anxious Childhood Emotions.

 

Behandeling door een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige

De SPV helpt je om je klachten beter te begrijpen en ondersteunt je in het omgaan met de gevolgen ervan. Samen kijken jullie hoe je er minder last van kunt hebben. De SPV put hierbij uit een scala van verschillende therapeutische en gesprekstechnieken. Ook kan de SPV je ondersteunen bij afspraken met andere organisaties, zoals werk of dagbesteding.

 

Medicatie

Wij kunnen medicatie inzetten ter ondersteuning van een lopende behandeling of bij ernstige klachten. Bijvoorbeeld bij een ernstige depressie, angstklachten, ADHD of autisme. De medicatie wordt voorgeschreven door de psychiater.

 

«  terug