skyline

Praktische informatie

Bekostiging

LET OP! Voor volwassenen werken wij contractvrij.

Dat houdt in dat wij bewust geen contracten hebben met de zorgverzekeraars. Wij hanteren marktconforme tarieven. Afhankelijk van de polis die je hebt gekozen, krijg je de zorg geheel of gedeeltelijk vergoed (ca. 65% -100%). Neem vooraf contact op met de zorgverzekeraar als je twijfelt over je vergoeding.

Ben je verzekerd bij Ditzo of de Amersfoortse (= ASR)  dan zal je voordat de behandeling kan starten toestemming moeten vragen bij de verzekeraar. Hierdoor kunnen wij geen garantie geven dat we ook direct na de intake met behandeling kunnen starten. 

Wij sturen een rekening aan het einde van de behandeling; bij langlopende behandelingen jaarlijks. De rekening dien je zelf in bij de zorgverzekeraar. Jij betaalt het gehele bedrag aan ons.

Rekening nummer: het rekeningnummer vind je op de factuur.

 

Jeugd:

Voor de jeugd hebben we in het jaar 2020 contracten afgesloten met de regio Lekstroom en Utrecht Zuid-Oost.

Voor de jeugd in Utrecht hebben we een contract met KOOS die de zorg organiseert voor het westelijk deel van Utrecht (de wijken Vleuten-de Meern, Leidsche Rijn, West en Zuidwest vallen hieronder). Aanmeldingen voor Zorgmeesters lopen via KOOS. U kunt bij KOOS aanmelden en uw voorkeur voor Zorgmeesters aangeven. Als KOOS akkoord gaat met een verwijzing naar Zorgmeesters zal de verwijzing bij ons terecht komen en nemen we contact met u op. Meer informatie: www.koosutrecht.nl

Voor de jeugd in Utrecht hebben we een contract met Spoor 030 die de zorg organiseert voor de jeugd die in de binnenstand van Utrecht of de wijken Oost, Noord-Oost, Overvecht, Noord-West en Zuid Utrecht woont. Aanmeldingen voor Zorgmeesters lopen via Spoor 030. U kunt bij Spoor 030 aanmelden en uw voorkeur voor Zorgmeesters aangeven. Als Spoor 030 akkoord gaat met een verwijzing naar Zorgmeesters zal de verwijzing bij ons terecht komen en nemen we contact met u op. Meer informatie: spoor030.nl

 

Zelf betalen:

Je kunt ook besluiten de rekening zelf te betalen. We rekenen hiervoor 110 euro per uur, waarbij je rekening moet houden met de kosten van 'indirecte tijd".  Alle tijd die we aan je behandeling besteden (dus ook de verslaglegging of bellen met jou of met instanties) wordt aan jou doorberekend. Neem bij vragen contact op met: 030-7210915

 

 

Wachttijden

Peildatum: 22 juli 2020

 

Voor aanmeldingen van jongvolwassenen vanaf 18 jaar hebben we vanaf oktober 2020 weer ruimte voor nieuwe behandelingen (niet voor psychotherapie en schematherapie).

 

Voor aanmeldingen van jongeren onder de 18 jaar hebben we vanaf oktober 2020 weer ruimte voor nieuwe behandelingen. 

 

We hebben plek voor eenmalige consultvragen bij onze kinder- en jeugdpsychiaters.

 

Neem hiervoor contact op met ons via nummer 030-7210915.

 

Klachten regeling

Deze hebben we extern geregeld bij Geschillencommissie EZa. Op onze vestiging kun je vragen naar een folder van de klachtenregeling. 

 

No show beleid

We werken op afspraak. Komt een afspraak je niet uit, dan horen we dat graag zo snel mogelijk. Het liefst uiterlijk 24 uur van tevoren. We kunnen dan een andere afspraak met je inplannen.

Als je op de dag van de afspraak ziek bent of het je toch niet lukt om te komen, verwachten we dat je je afmeldt. Blijft het bij een enkele keer dan zijn daar geen kosten aan verbonden.

Komt het regelmatig voor dat je niet of te laat afzegt, dan gaan we hierover met je in gesprek. We zullen dan bespreken wat de reden is en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. Mocht het hierna nog niet lukken de afspraken na te komen, dan kan dat financiële gevolgen voor je hebben. Er kan een bedrag van 50 euro per gemiste afspraak in rekening worden gebracht. Dit doet we echter nooit zo maar. We stellen je hiervan vooraf op de hoogte.

Mocht je vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Patiënten/cliëntenraad

Wij leren graag bij. Wil je ons helpen de zorg te verbeteren en nog beter op jou af te stemmen? We hebben daarvoor een patiënten/cliëntenraad.

De patiënten/cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de cliënten van Zorgmeesters en bestaat momenteel uit 3 leden. De leden zijn betrokken (voormalig) cliënten/patiënten of hun wettelijk vertegenwoordiger.

De raad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Raad van Bestuur van Zorgmeesters. Via de patiëntenraad heb je als cliënt dus de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het gevoerde beleid.

Heb je ideeën, suggesties of wil je zelf meedenken? Je kunt de patiënten/cliëntenraad bereiken door een mail te sturen naar: patientenraad@zorg-meesters.nl.