skyline

Voor wie werken wij?

Kinderen en jeugdigen

Diagnostiek en behandeling van kinderen vindt nooit plaats buiten het gezin. Bij kinderen in de basisschoolleeftijd werken we voornamelijk met ouders; gezinsgesprekken vormen de basis van de behandeling. Soms is er een kort individueel traject met het kind.

Bij pubers en jongvolwassenen komen deze individuele trajecten vaker voor.

 

Behandeling voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar valt onder de jeugdwet en wordt gefinancierd door gemeenten

Naasten

Zorgmeesters werkt het liefst nauw samen met familie en naasten. Wij vinden het prettig als een familielid, partner of ander belangrijk persoon meekomt voor het intakegesprek. Ook kan het zijn dat naasten tijdens de behandeling betrokken worden. Dit gebeurt altijd in overleg met de patiënt. 

Volwassenen

Volwassenen kunnen zich aanmelden bij Zorgmeesters met een verwijsbrief van de huisarts.

Verwijzers

Onze gebruikelijk verwijzers zijn huisartsen, POH, psychiaters, medisch specialisten, sociale teams in de regio Utrecht.

 

Wanneer niet?

Wij kunnen geen hulp bieden bij ernstige verslavingen, anorexia, agressie en acute suïcidaliteit. Ouderen bij wie psychische klachten samengaan met dementie en/of lichamelijke klachten, kunnen niet bij ons terecht.

Wij nemen geen enkelvoudige diagnostiekvragen zonder verdere behandelbehoefte aan.